Lega in površje

Opis lege, prikaz površja na karti in značilno slikovno gradivo.