Poplavna ogroženost v Bangladešu.

Gradivo opiše stanje v Bangladešu, ki velja za eno izmed najgostoje naseljenh držav na svetu.