Lega in površje

Opis lege, karta površja in značilne slike.