Gospodarstvo

Našteti so glavni kmetijski pridelki in industrijske države.