Države

V gradivu so naštete države. Slikovno gradivo prikazuje značilne objekte iz JV Azije.