Lega in površje

Gradivo prikazuje lego in površje s pomočjo teksta, karte in slikovnega gradiva.