Podnebje

Gradivo prikazuje podnebne tipe v Vzhodni Aziji in klimograme.