Države

V gradivu so naštete države, prikazana je karta držav in slike glavnih mest.