Budizem

Gradivo predstavi eno izmed glavnih verstvev sveta, ki temelji na učenju Sidharte.