Poselitev Azije

Gradivo prikazuje karto gostote prebivalstva in opis gostote prebivalstva.