Toplotni pasovi v Aziji

Tematska karta s slikovnim gradivom.