Naravna bogastva

Gradivo opiše naravna bogastva, vendar je nedodelano.