Aralsko jezero

Gradivo prikazuje spreminjanje površine jezera.