Lega in površje

S pomočjo teksta, zemljevida in slikovnega gradiva je prikazana lega in površje Vzhodne Evrope in Severne Azije.