Prebivalstvo - 1

Karta gostote prebivalstva, ter obrazložitev jezikovnih skupin v Severni Evropi.