Tipi obal

Prikazani in razloženi so trije tipi obal v Severni Evropi.