Države

Naloga, kjer v okvirček vpišeš ustrezno številko države.