Milijonski mesti Zahodne Evrope

Primerjava med Londonom in Parizom.