Lega

S pomočjo razlage in karte je prikazana lega Zahodne Evrope, razložen je tudi pojem Atlantske Evrope.