Preobrazba Porurja

Gradiva predstavi ekološke probleme Porurja.