Velikost držav in število prebivalstva

Narejena je primerjava med velikostjo in številom prebivalstva v obliki tabele in grafov.