Razdeljena Evropa: kapitalistične in socialistične države

Tematska karta, ki prikazuje delitev na socialistične in kapitalistične države.
Kliknite http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11051 povezavo, če želite odpreti URL.