Države

Prikazane so posebnosti držav Srednje Evrope - združitev Nemčij, odcepitev Slovenije in razpad Češkoslovaške.
Клацніть посилання http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11050 щоб відкрити ресурс.