Države

Prikazane so posebnosti držav Srednje Evrope - združitev Nemčij, odcepitev Slovenije in razpad Češkoslovaške.
Per aprire la risorsa fai click sul link http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11050