Države

Prikazane so posebnosti držav Srednje Evrope - združitev Nemčij, odcepitev Slovenije in razpad Češkoslovaške.
A tananyag megnyitásához kattintson erre: http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11050.