Države

Prikazane so posebnosti držav Srednje Evrope - združitev Nemčij, odcepitev Slovenije in razpad Češkoslovaške.
Klicken Sie auf 'http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11050', um die Ressource zu öffnen.