Države

Prikazane so posebnosti držav Srednje Evrope - združitev Nemčij, odcepitev Slovenije in razpad Češkoslovaške.