Površje Srednje Evrope

S pomočjo karte in slikovnega gradiva je prikazano površje Srednje Evrope.
Kliknite http://www.svarog.si/geografija/index.php?page_id=11048 povezavo, če želite odpreti URL.