Površje Srednje Evrope

S pomočjo karte in slikovnega gradiva je prikazano površje Srednje Evrope.