Pojem in lega Srednje Evrope

Na zemljevidu je prikazana lega Srednje Evrope, razložen je tudi pojem.