Rastlinstvo 1

Razlaga pojmov zimzelene rastline, makija ter navedba drugih vrst rastja v Južni Evropi.