Podnebje

Razlaga podnebja, klimograma in primeri klimogramov posameznih krajev.