Države

Naloga v kateri vpisuješ številke posameznih držav.