Primerjava med posameznimi pokrajinskimi enotami

V obliki tabele je prikazana primerjava vseh treh pokrajinskih enot.