Nemško - poljsko nižavje

Razlaga lege, ledeniškega preoblikovanja, podnebja, površja, gospodarstva in rečnega prometa.