Prednosti in slabosti turizma - 2

Po alinejah navedene prednosti in slabosti turizma.