Ledeniško preoblikovanje

Razlaga osnovnih pojmov ledeniškega preoblikovanja. Prikazana je tudi zgradba ledenika.