Življenje ob rekah

S pomočjo slikovnega gradiva je prijazano življenje ljudi ob rekah.