Odvisnost kmetijstva od vodotokov

Razlaga značilnosti panonskih vodotokov in njihov vpliv na kmetijstvo.