Perfekt 4

Tu najdete celo lekcijo z nalogami iz teme SESTAVLJENI PRETEKLIK - PERFEKT.