Primož Trubar

Kliknite https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar povezavo, če želite odpreti URL.