Črnomelj - predstavitev mesta

Oris mesta in občine Črnomelj.

Kliknite http://www.kam.si/mesta/crnomelj.html povezavo, če želite odpreti URL.