Metliški grad - Belokranjski muzej Metlika

Metliški grad - Belokranjski muzej Metlika
Poleg Belokranjskega muzeja z urejenimi stalnimi zbirkami ter Ganglovim razstaviščem se v bližini gradu nahaja zbirka Slovenskega gasilskega muzeja

Vir: http://www.slovenia.info/si/arhitekturne-znamenitosti/Metli%C5%A1ki-grad.htm?arhitekturne_znamenitosti=3469&lng=1 (30.8.2010)