Predstavitev občine Metlika

Spletna stran občine Metlika vsebuje podatke:
- turizem;
- kultura;
- inšpekcija;
- šport;
- gospodarstvo itd.
Vir: http://www.metlika.si/Si/default.asp (30.8.2010)


Kliknite https://www.metlika.si/ povezavo, če želite odpreti URL.