O Krupi

Kliknite http://sl.wikipedia.org/wiki/Krupa_%28reka%29 povezavo, če želite odpreti URL.