Zgodovina Žužemberka

Preberi legende o Žužemberku in zgodovino mesta.
Kliknite http://www.zuzemberk.si/index.php?page=history povezavo, če želite odpreti URL.