Žužemberk

Nekaj podatkov in dejstev o Žužemberku.
Kliknite http://www.kam.si/mesta/zuzemberk.html povezavo, če želite odpreti URL.