Učni načrt za geografijo v osnovni šoli

Učni načrt je učiteljev poučevalni katekizem. Vse izhaja iz njega in če pride do pritožbe, se je najbolje sklicevati nanj.

Клацніть посилання http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf щоб відкрити ресурс.