Gradivo z delavnice z naslovom: "Učinkovito energetsko upravljanje šolskih objektov – priložnosti z vidika rabe obnovljivih virov energije in implementacije energetsko učinkovitih in do okolja prijaznih rešitev" (MŠŠ, 12.2. 2009)

Gradivo vključuje 11 predstavitev