Kako opisno ocenjevati v šolskem letu 2020/2021?

Opisno ocenjevanje